Stichting Amadeiro Fonds

De stichting heeft ten doel de bevordering van een waardige Carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder door het scheppen van mogelijkheden ten aanzien van aankoop, onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen en andere vermogensobjecten ten dienste van de Stichting Oeteldonkse Club van 1882, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Over Stichting Amadeiro fonds

Stichting Amadeiro Fonds
Officiele naam: Stichting Amadeiro Fonds
Rechtsvorm: Stichting
KVK nummer: 41081821
Oprichting: 05-09-1974

Doel Stichting Amadeiro Fonds
De stichting heeft ten doel de bevordering van een waardige Carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder door het scheppen van mogelijkheden ten aanzien van aankoop, onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen en andere vermogensobjecten ten dienste van de Stichting Oeteldonkse Club van 1882, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Uitgeoefende activiteiten: beheer van ontroerend goed.

De middelen van de stichting zullen bestaan uit:

  • de ter bereiking van het doel bijeen te zamelen gelden;
  • de opbrengsten voortvloeiende uit de exploitatie van de bezittingen der stichting;
  • bijdragen van donateurs;
  • schenkingen, makingen en ander baten;
  • alle andere middelen, daaronder begrepen het ter leen opnemen van gelden.

Bestuurssamenstelling:

De heer R. van de Mortel | voorzitter
De heer B. Damen | secretaris
De heer H. van Veen | penningmeester
Mevrouw A. Maas | lid
De heer M. van Duuren | lid

Contactgegevens:
Postadres
Stichting Amadeiro Fonds
Van der Does de Willeboissingel 2
5211 CA ’s-Hertogenbosch

Info@bertdamen.nl
06 533 921 75

Financiële verantwoording
Zie bijlage

Contact

Neem contact met ons op