Amadeiro

 • image by WebDog

  Stichting Amadeiro fonds

  De stichting heeft ten doel de bevordering van een waardige Carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder door het scheppen van mogelijkheden ten aanzien van aankoop, onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen en andere vermogensobjecten ten dienste van de Stichting Oeteldonkse Club van 1882, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

 • image by WebDog

  Over Stichting Amadeiro Fonds

  Stichting Amadeiro Fonds
  Officiele naam:              Stichting Amadeiro Fonds
  Rechtsvorm:                 Stichting
  KVK nummer:               41081821
  Oprichting:                    05-09-1974
   
  Doel Stichting Amadeiro Fonds
  De stichting heeft ten doel de bevordering van een waardige Carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder door het scheppen van mogelijkheden ten aanzien van aankoop, onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen en andere vermogensobjecten ten dienste van de Stichting Oeteldonkse Club van 1882, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
   
  Uitgeoefende activiteiten: beheer van ontroerend goed.
   
  De middelen van de stichting zullen bestaan uit:
  -de ter bereiking van het doel bijeen te zamelen gelden;
  -de opbrengsten voortvloeiende uit de exploitatie van de bezittingen der stichting;
  -bijdragen van donateurs;
  -schenkingen, makingen en ander baten;
  -alle andere middelen, daaronder begrepen het ter leen opnemen van gelden.
   
  Bestuurssamenstelling:
  De heer M.J.F. Weck | voorzitter
  De heer A.J. Rademaker| secretaris
  De heer R.H.A. van de Laar | lid
  De heer J.H.L. Chappin | lid
   
  Contactgegevens
  Stichting Amadeiro Fonds
   
  Bezoekadres:
  Burgemeester Loeffplein 98
  5211 RX ’s-Hertogenbosch
   
  Postadres:
  Peperstraat 22
  5211 KM ’s-Hertogenbosch
   
  Telnr: 073-6926926
  Faxnr: 073-6145699
   
  info@hotel-central.nl
   
  Financiële verantwoording
  Zie bijlage
   
   
   

Contact

Close Project

´s-Hertogenbosch, the Netherlands

tel +31(0)73 692 692 6

fax +31(0)73 614 569 9